Feedback och klagomål

Hjälp oss bli ännu bättre! När du vill lämna synpunkter, förbättringsförslag eller när saker inte fungerar som det ska vill vi höra från dig.

Vill du lämna feedback till oss?

På Cappy vill vi leverera de bästa upplevelserna. Vi värdesätter våra kunders och användares åsikter för att vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster baserat på faktiska upplevelser och behov.

Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av den person som ansvarar för produkten eller tjänsten i fråga. Du lämnar enkelt din feedback till oss via e-post på adressen feedback@cappy.se.

Fungerar det inte som det ska?

För oss är det otroligt viktigt att våra kunder och användare är nöjda och att våra produkter och tjänster fungerar som de ska, men ibland kan det ändå gå fel.

Börja med att läsa igenom våra vanliga frågor och svar för att se om du kan få hjälp att lösa ditt problem där. Du kan även kontakta vår kundservice via e-post på adressen support@cappy.se för att få personlig hjälp med ditt ärende. Våra medarbetare i kundservice kommer göra sitt yttersta för att reda ut problem eller missförstånd som kan ha uppstått för dig så snabbt som möjligt.

Har du efter kontakt med vår kundservice fortsatt ett klagomål som du vill framföra skickar du det via e-post till adressen klagomal@cappy.se. Klagomålet ska innehålla komplett information om ärendet.

  • En detaljerad beskrivning av vad som har hänt,
  • när det hände,
  • en beskrivning av varför du inte är nöjd,
  • vad som har skett i dina tidigare kontakter med oss rörande detta ärende, samt
  • hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende.

Du kommer få ett svar så snart beslut har fattats och vi hanterar alla klagomål så skyndsamt som möjligt, men senast inom 15 dagar under normala omständigheter.

Klagomålsansvarig på Cappy hanterar eller ser över hanteringen av alla klagomål som kommer in enligt en fastställd process och vi gör vårt yttersta för att hitta en lösning på ditt problem så snart som möjligt. Klagomål hanteras enligt de riktlinjer som tagits fram av Finansinspektionen.

Var vänder du dig om du fortfarande inte är nöjd?

Vi på Cappy gör allt vi kan för att du ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist där du inte är nöjd med klagomålsansvarigs beslut eller upplever att vi inte vidtagit tillfredsställande åtgärder kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, tel. 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol, www.domstol.se.