Lön på dina
medarbetares
villkor

Med tillgång till intjänad lön är det enkelt att öka medarbetarnas engagemang, fokus och arbetsglädje

Vad är Cappy?

Cappy riktar sig till arbetsgivare som har personalens motivation till arbetet i fokus.

Via en användarvänlig app får era medarbetare:

Tillgång till inarbetad lön skapar en naturlig koppling mellan arbetsinsats och belöning.

Ett smart och smidigt sätt att motivera och engagera personalen till ökad närvaro och bli lojala, produktiva ambassadörer som älskar att arbeta hos er.

Så fungerar Cappy

Cappy hämtar information om medarbetarnas arbetade tid och inarbetade lön från arbetsgivarens tid– och lönesystem. Efter konfigurationen är alla flöden automatiska. Alla uttag mellan lönedagar hanteras av Cappy.

Medarbetarnas uttag av inarbetad lön mellan lönedagar belastar inte arbetsgivarens likviditet eller förändrar befintliga lönerutiner. På den ordinarie lönedagen justerar Cappy balansen mellan lön och tidigare uttag.

Cappy gör det enkelt för dig som arbetsgivare att erbjuda lön på dina medarbetares villkor.

Arbetsgivare

Löneutbetalningen sker på ordinarie lönedagar. Cappy gör en automatisk justering av uttagen

Medarbetare

Vid behov gör medarbetaren ett smidigt uttag av redan intjänad lön via Cappy

Den nya tidens förmån – ge dina medarbetare en direkt koppling mellan arbete och lön!

Med Cappy är det enkelt att öka medarbetarnas engagemang, fokus och arbetsglädje.

Dina medarbetare laddar hem appen och loggar in med Mobilt BankID

Ingen extra administration

Oförändrad lönehantering

Ingen påverkan av företagets likviditet

Ökat engagemang och lojalitet bland dina anställda