Lön på dina medarbetares villkor.

Flexibel tillgång till intjänad lön är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka medarbetarnas fokus, arbetsglädje och lojalitet.

Vad är Cappy?

Cappy riktar sig till arbetsgivare som med medarbetarnas motivation till arbetet i fokus skapar förutsättningar för ökad produktivitet och minskad frånvaro och personalomsättning.

Via en användarvänlig app får era medarbetare:

Flexibel tillgång till intjänad lön skapar en naturlig koppling mellan arbetsinsats och belöning.

Ett smart och enkelt sätt att motivera och engagera medarbetarna till ökad närvaro och att bli lojala, produktiva ambassadörer som älskar att arbeta hos er.

Så fungerar Cappy

Cappy hämtar information om medarbetarnas arbetade tid och intjänade lön från arbetsgivarens system. Efter den inledande konfigurationen är alla flöden automatiska. Alla uttag av intjänad lön mellan lönedagar hanteras av Cappy.

Medarbetarnas uttag av intjänad lön belastar inte arbetsgivarens likviditet eller förändrar befintliga lönerutiner. På den ordinarie lönedagen justerar Cappy balansen mellan lön och tidigare uttag.

Cappy gör det enkelt för dig som arbetsgivare att erbjuda lön på dina medarbetares villkor.

Arbetsgivare

Löneutbetalningen sker på ordinarie lönedagar. Cappy gör en automatisk justering av uttagen.

Medarbetare

Vid behov gör medarbetaren ett smidigt uttag av redan intjänad lön via Cappy.

Den nya tidens förmån – ge dina medarbetare en direkt koppling mellan arbete och lön!

Med Cappy är det enkelt att öka medarbetarnas engagemang, fokus och arbetsglädje. Vill du öka produktivitet och medarbetarnöjdhet samtidigt som du minskar frånvaro och personalomsättning, ta kontakt med oss nu!

Medarbetare laddar själva hem appen och loggar in med Mobilt BankID

Ingen extra administration

Oförändrad lönehantering

Ingen påverkan på företagets likviditet

Mer engagerade, lojala och produktiva medarbetare