Cappy för arbetsgivare

Motivera och engagera den nya generationens medarbetare. Idag.

Rekrytera enklare, fyll lediga pass snabbare, minska frånvaro och personalomsättning. Cappy är marknadens bästa lösning för att ge dina medarbetare direkt tillgång till sin lön och ökad ekonomisk trygghet.

Sedan vi lanserade Cappy har vi sett en ökning i antal medarbetare samtidigt som arbetade timmar per medarbetare har gått upp med 8 % och frånvaron har minskat med hela 29 %.

Säg hej då till stress med våra verktyg för flexibel lön

Don't worry, be Cappy!

Tänk dig en morgondag där du enkelt kan attrahera och motivera medarbetare, och inte behöver oroa dig för att hålla dem eller dina kunder nöjda. En värld där det är enkelt och självklart att kunna möta förväntningarna på snabbare resultat, snabbare information och snabbare lön, utan att det kostar dig en massa administration eller påverkar din likviditet.

ENKLARE rekrytering

Få fler ansökningar och rekrytera snabbare med ett erbjudande om en mer flexibel livsstil

Har ni ambitioner för tillväxt men svårt att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare?

Sluta jaga efter ansökningar och acceptera nödlösningar för att täcka resursbehoven. Stick ut i mängden med ett erbjudande om ökad ekonomisk trygghet och lön direkt efter utfört arbete.

ÖKAD produktivitet

Motivera medarbetare att arbeta fler timmar med en starkare koppling mellan arbete och lön

Har ni utmaningar med att tillsätta lediga uppdrag och arbetspass eller svårt att motivera medarbetare att arbeta mer än bara minimum?

Sluta lägga onödiga resurser på att tjata in och betala extra när du behöver täcka upp för frånvaro eller fylla schemat. Ge dem automatisk tillgång till lön i realtid, utan extra administration.

MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

mer nöjda medarbetare som stannar längre med en app för ekonomisk trygghet

Har ni problem med hög personalomsättning och huvudvärk av att aldrig kunna behålla de bästa medarbetarna?

Kom bort ifrån ett konstant arbete med ersättningsrekrytering och kvalitetsproblem. Möt era medarbetares behov av flexibel tillgång till lön och visa dem att ni investerar i deras välmående.

MINSKAD löneadministration

Få en enklare löneprocess och betala ut lön oftare utan att köra lön oftare

Har ni många begäran av förskott på lönen, och är tyngda av kostnader och administration kring utbetalning av engångsbelopp?

Ta bort behovet av manuell hantering av förskott på lönen och undvik kostnader för extra löneutbetalningar. Fria upp resurser och likviditet när dina medarbetare själva kan se sin lön och ta ut en del av sin intjänade lön direkt i en app utan inblandning av löneavdelningen.

Bli den arbetsgivare som alla vill arbeta hos. Idag.

När du erbjuder vår plattform för medarbetarengagemang med utgångspunkt i lönen behöver du inte oroa dig för att hålla dina medarbetare nöjda eller att kunna fylla ditt resursbehov.

Inga engångs- eller uppstartskostnader

Några av våra kunder

Onboardingen var väldigt tydlig och strukturerad, vi kände oss trygga hela vägen. Administrationen efter lansering har fungerat mycket bra och tar endast 15 minuter per månad.

YES CHEF

Enkelt och snabbt att komma igång

Kom igång med flexibel lön inom två veckor.

Du behöver inte byta lönesystem. Genom färdiga integrationer kan vi snabbt och säkert aktivera flexibel lön med dina befintliga system. Utan ett kostsamt IT-projekt. Utan påverkan på din likviditet. Utan störningar för din verksamhet. Det är bara att luta dig tillbaka när vi guidar dig genom vår onboardingprocess.

En lösning i världsklass

Med Cappys plattform kör du flexibel lön på autopilot!

Upptäck möjligheterna med vår plattform av produkter för flexibel lön. Cappy passar in i era befintliga rutiner och system för hantering av medarbetare och lön. Så smidigt och smart så att det endast krävs en halvtimmes administration per månad. Minimalt arbete – maximalt värde.

Vad du får

Marknadens ledande plattform för flexibel lön som ger dig full kontroll över hur tjänsten fungerar och översikt hur den används i din verksamhet.

Vad dina medarbetare får

En användarvänlig app som ger dina medarbetare ökad kontroll på sitt arbete och sin ekonomi, och tillgång till sina egna pengar när de behöver dem.

Allt med full säkerhet, trygghet och enligt GDPR.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process och med krypterad data. Vi säkrar konton och utbetalningar med BankID och Swish, samt hanterar alla personuppgifter enligt GDPR.

Effekter som skapar värde på riktigt

Bra för medarbetarna är bra för affären!

När dina medarbetare får en starkare koppling mellan arbete och lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin lön när de själva vill, mår de bättre och presterar bättre.

ÖKAD
PRODUKTIVITET
MINSKAD
PERSONALOMSÄTTNING
MINSKAD
FRÅNVARO

Som om inte det vore nog så är 46 % mer motiverade att arbeta fler arbetspass, och rekrytering går 30 % snabbare med ett erbjudande om flexibel lön.

Vad beslutsfattare ofta behöver veta

Har du frågor? Vi har svaren.

Varför är flexibel lön viktigt och hur enkelt är det att implementera? Vi har samlat svaren till de vanligaste frågorna från beslutsfattare för att göra det enkelt för dig att fatta ditt beslut.

Om du inte hittar svaret själv på din fråga kan du kontakta oss och samtidigt få hjälp att räkna på värdet av flexibel lön för just din verksamhet.

Flexibel lön är en tjänst som erbjuder tillgång till lön på ett nytt sätt till medarbetare via en mobilapp. Tjänsten ger löpande koll på arbetad tid och intjänad lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin intjänade lön när man behöver den och mellan ordinarie lönedagar.

Med Cappy blir det enklare att attrahera nya medarbetare, behålla befintliga medarbetare, samt öka närvaro och produktivitet för hela din verksamhet. Du kan också minska administrationen för löneförskott och andra engångsutbetalningar.

När du erbjuder dina medarbetare tillgång intjänad lön när de behöver den får de en starkare koppling mellan arbete och belöning, ökad motivation till arbetet, och ett ökat förtroende och engagemang för dig som arbetsgivare.

Vi hjälper dig att sätta mål och följa upp effekterna av Cappy på dina medarbetare och din verksamhet.

Cappy samarbetar med dig som arbetsgivare och använder information om anställda, arbetad tid och lön för att erbjuda flexibel lön till medarbetare.

Vi sätter upp mål för de effekter du vill uppnå i verksamheten och integrerar vår tjänst med dina befintliga system. Vi tillhandahåller även utbildning och kommunikationsmaterial så att alla oavsett roll får det stöd de behöver för att snabbt komma igång och använda flexibel lön i sitt arbete.

Det finns ingen uppstartskostnad för att erbjuda flexibel lön med Cappy.

Vanligtvis är 50 % upp till 20 000 kr av medarbetarens intjänade lön tillgänglig för uttag mellan lönedagar, men detta är något vi bestämmer tillsammans vid implementationen.

Det gör Cappy. Vi står för all hantering och likviditet kring uttag av intjänad lön vid uttagstillfället.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process, med högsta säkerhet och i enlighet med gällande lagar som GDPR. Integrationerna sker direkt, via API eller med filer.

Endast personnummer och grundläggande information om arbetstid, lön och skatt behövs för att vi ska kunna koppla ihop systemen, räkna ut intjänad lön och erbjuda tjänsten till medarbetaren.

Cappy och flexibel lön fungerar precis lika bra och på samma sätt för timavlönade som för månadsavlönade medarbetare.

Tjänsten har dessutom stöd för både förskottslön (innevarande månad) och efterskottslön (efterföljande månad).

Cappy är en tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Arbetsgivaren behåller allt arbetsgivaransvar och gör utbetalning av lön på ordinarie lönedagar medan Cappy tillgängliggör information om lön och hanterar alla uttag av intjänad lön som sker mellan lönedagar. 

Arbetsgivare kan enkelt logga in i Cappys kundportal och hantera medarbetare som har skuld eller förbehållsbelopp. Det går även att begränsa hur stor del av intjänad lön som är tillgängligt för uttag för enskilda medarbetare eller för grupper.

Nej, dina medarbetare får tillgång till sina pengar när de behöver dem vilket gör att de kan undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med mer kontroll och minskade skulder blir det i stället enklare att börja budgetera och spara.

Bli framtidens arbetsgivare idag

Vänta på lönen tillhör dåtiden. Lön on-demand är framtiden.

Välj marknadens mest kompletta tjänst för flexibel lön och ge dina medarbetare en förmånlig löneupplevelse som gör skillnad på riktigt, för dem och för sista raden. Se vad Cappy kan göra för dig!

Inspireras av våra samlade resurser

Få fler idéer och tips från våra insikter

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.