Cappy för arbetsgivare

Motivera och engagera den nya generationens arbetskraft. Idag.

Rekrytera enklare, fyll lediga pass snabbare, minska frånvaro och personalomsättning. Cappy är marknadens bästa lösning för att ge dina medarbetare tillgång till sin lön och ökad ekonomisk trygghet när de behöver det.

Sedan vi lanserade Cappy har vi sett en ökning i antal medarbetare samtidigt som arbetade timmar per medarbetare har gått upp med 8 % och frånvaron har minskat med hela 29 %.

Flexibel lön som strategiskt verktyg för tillväxt och lönsamhet

Bli en vinnare med rätt medarbetare, på rätt plats, vid rätt tillfälle!

Konkurrensen om kompetens och arbetskraft är stenhård, och många attraheras idag av den flexibilitet som den nya ekonomin möjliggör. I ett samhälle som präglas av on-demand-kulturen behöver du ett erbjudande för on-demand-pay som attraherar duktiga medarbetare och motiverar dem att arbeta när du behöver det som allra mest.

Ge löpande information om arbete och lön utan extra Administration

Ge direkt återkoppling på arbetad tid och intjänad lön helt automatiskt

Ge möjlighet till uttag av lön när som helst utan att köra lön oftare

Ingen stress med våra verktyg för flexibel lön

Don't worry, be Cappy!

Tänk dig en morgondag där du enkelt kan attrahera och motivera medarbetare, och inte behöver oroa dig för att hålla dem eller dina kunder nöjda. En värld där det är enkelt och självklart att kunna möta förväntningarna på snabbare resultat, snabbare information och snabbare lön, utan att det kostar dig en massa administration eller påverkar din likviditet.

Flexibel lön för ENKLARE rekrytering

Bli den arbetsgivare som alla vill arbeta hos

Har ni ambitioner för tillväxt men svårt att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare?

Stick ut i mängden och erbjud lön direkt efter utfört arbete – den viktigaste förmånen en medarbetare kan få.

Flexibel lön för ÖKAD produktivitet

Motivera dina medarbetare att arbeta mer

Har ni utmaningar med att tillsätta lediga uppdrag och arbetspass eller svårt att motivera medarbetare att arbeta mer än bara minimum?

Inspirera dina medarbetare med en starkare koppling mellan arbete och lön där de direkt kan se och ta ut av sin lön efter utfört arbete. 

Flexibel lön för MINSKAD PERSONALOMSÄTTNING

Få mer nöjda medarbetare som stannar längre

Har ni problem med hög personalomsättning och huvudvärk av att aldrig kunna behålla de bästa medarbetarna?

Möt era medarbetares behov av flexibel tillgång till lön och visa att ni investerar i deras välmående med en bättre medarbetarupplevelse.

Flexibel lön för MINSKAD administration

Betala ut lön oftare utan att köra lön oftare

Har ni många begäran av förskott på lönen, och är tyngda av kostnader och administration kring utbetalning av engångsbelopp?

Fria upp resurser och likviditet när dina medarbetare själva kan se sin lön och ta ut av lönen direkt i en app utan inblandning av löneavdelningen.

Effekter som skapar värde på riktigt

Bra för medarbetarna är bra för affären!

När dina medarbetare får en starkare koppling mellan arbete och lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin lön när de själva vill, mår de bättre och presterar bättre.

ÖKAD
PRODUKTIVITET
MINSKAD
PERSONALOMSÄTTNING
MINSKAD
FRÅNVARO

Som om inte det vore nog så är 80 % mer villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder flexibel tillgång till intjänad lön, och rekrytering går 30 % snabbare med ett erbjudande om flexibel lön.

”Det känns fantastiskt att kunna erbjuda våra medarbetare tillgång till sin lön redan dagen efter arbete. För oss är personalen det viktigaste vi har och att ge dem den här möjligheten känns helt självklar – Cappy är en grym tjänst vi tror är en naturlig del av framtidens sätt att se på lön."

Alexander Sundelin, CEO och medgrundare

FRAM Bemanning

En lösning i världsklass

Med Cappys plattform kör du flexibel lön på autopilot!

Upptäck möjligheterna med vår plattform av produkter för flexibel lön. Cappy passar in i era befintliga rutiner och system för hantering av medarbetare och lön. Så smidigt och smart så att det endast krävs en halvtimmes administration per månad. Minimalt arbete – maximalt värde.

Vad du får

Marknadens ledande plattform för flexibel lön som ger dig full kontroll över hur tjänsten fungerar och översikt hur den används i din verksamhet.

Vad dina medarbetare får

En användarvänlig app som ger dina medarbetare ökad kontroll på sitt arbete och sin ekonomi, och tillgång till sina egna pengar när de behöver dem.

Allt med full säkerhet, trygghet och enligt GDPR.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process och med krypterad data. Vi säkrar konton och utbetalningar med BankID och Swish, samt hanterar alla personuppgifter enligt GDPR.

Cappy fungerar med dina system

Färdiga integrationer och API

Genom integrationer kan vi snabbt koppla ihop dina andra system med Cappy. Vi har många färdiga integrationer som gör det enkelt för dig att komma igång. Vi erbjuder även Cappy API för enkel integration med Cappy.

Enkelt och snabbt att komma igång

Kom igång med flexibel lön inom två veckor.

Genom färdiga integrationer kan vi snabbt och säkert aktivera flexibel lön med dina andra system. Utan ett kostsamt IT-projekt. Utan påverkan på din likviditet. Utan störningar för din verksamhet. Det är bara att luta dig tillbaka när vi guidar dig genom vår onboardingprocess.

Så fungerar flexibel lön från cappy

Minimalt med administration och full kontroll
för både dig och dina medarbetare!

Enkelt och snabbt att komma igång

Vi skräddarsyr implementationen
efter dina förutsättningar.

Oavsett vilken bransch du verkar inom eller vilken typ av anställningsform och löneform som är vanligast bland dina medarbetare förenklar Cappy hanteringen av lön och lönefrågor så att du kan fokusera på din verksamhet och dina kunder.

Vi förstår att det sällan fungerar med one-size-fits-all, så vi skräddarsyr alla delar av implementationen så att det passar din verksamhet och dina förutsättningar. Naturligtvis med utgångspunkt i våra mallar och erfarenheter, och med tryggheten i vår beprövade process.

För att lansera flexibel lön med bästa effekt tar vi oss tid att förstå dina unika behov och effektmål, och hjälper dig med implementationen fram till lansering och vidare in i vidareutveckling och optimering – så att vi säkerställer mätbara förbättringar och affärsvärde.

1.

Identifiera behov, effektmål och teknisk lösning

Vi ringar in de utmaningar ni brottas med och de mål ni vill uppnå. Och skaffar oss en förståelse för förutsättningar för tjänsten i teknisk plattform och  verksamhetens rutiner. 

Först då kan vi förstå hur flexibel lön fungerar bäst för er och vilka KPIer som är viktiga att följa upp.

2.

Utbilda och kommunicera till verksamheten

Vi utbildar ekonomi och lön samt övriga intressenter. Och ger chefer och ledare det stöd de behöver för att snabbt komma igång och använda flexibel lön i sitt arbete.

Alla medarbetare får praktisk förberedande information om när och hur de kommer igång.

3.

Lansera tjänsten till alla målgrupper och följ upp aktivering 

Vi stöttar er lansering och ger er verktyg och mallar för att göra flexibel lön till en naturlig del i arbetet för chefer, ledare och medarbetare och kunna följa upp hur användandet utvecklas.

Alla medarbetare som vill får stöd och hjälp, det är kostnadsfritt att aktivera tjänsten.

4.

Ge löpande support och följ upp effekter med optimering

Vi ger löpande service och support till både ekonomi, lön, chefer, ledare och medarbetare. Ingen fråga lämnas obesvarad, och det finns mängder av resurser för self-service.

Uppföljning av mätpunkter görs regelbundet och tillsammans optimerar vi tjänsten för er.

Du kan vara igång med flexibel lön inom fyra veckor. Vi vet, det låter för bra för att vara sant.

Vad beslutsfattare ofta behöver veta

Har du frågor? Vi har svaren.

Varför är flexibel lön viktigt och hur enkelt är det att implementera? Vi har samlat svaren till de vanligaste frågorna från beslutsfattare för att göra det enkelt för dig att fatta ditt beslut.

Om du inte hittar svaret själv på din fråga kan du kontakta oss och samtidigt få hjälp att räkna på värdet av flexibel lön för just din verksamhet.

Flexibel lön är en tjänst som erbjuder tillgång till lön på ett nytt sätt till medarbetare via en mobilapp. Tjänsten ger löpande koll på arbetad tid och intjänad lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin intjänade lön när man behöver den och mellan ordinarie lönedagar.

Med Cappy blir det enklare att attrahera nya medarbetare, behålla befintliga medarbetare, samt öka närvaro och produktivitet för hela din verksamhet. Du kan också minska administrationen för löneförskott och andra engångsutbetalningar.

När du erbjuder dina medarbetare tillgång intjänad lön när de behöver den får de en starkare koppling mellan arbete och belöning, ökad motivation till arbetet, och ett ökat förtroende och engagemang för dig som arbetsgivare.

Vi hjälper dig att sätta mål och följa upp effekterna av Cappy på dina medarbetare och din verksamhet.

Cappy samarbetar med dig som arbetsgivare och använder information om anställda, arbetad tid och lön för att erbjuda flexibel lön till medarbetare.

Vi sätter upp mål för de effekter du vill uppnå i verksamheten och integrerar vår tjänst med dina befintliga system. Vi tillhandahåller även utbildning och kommunikationsmaterial så att alla oavsett roll får det stöd de behöver för att snabbt komma igång och använda flexibel lön i sitt arbete.

Det finns ingen uppstartskostnad för att erbjuda flexibel lön med Cappy.

Vanligtvis är 50 % upp till 20 000 kr av medarbetarens intjänade lön tillgänglig för uttag mellan lönedagar, men detta är något vi bestämmer tillsammans vid implementationen.

Det gör Cappy. Vi står för all hantering och likviditet kring uttag av intjänad lön vid uttagstillfället.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process, med högsta säkerhet och i enlighet med gällande lagar som GDPR. Integrationerna sker direkt, via API eller med filer.

Endast personnummer och grundläggande information om arbetstid, lön och skatt behövs för att vi ska kunna koppla ihop systemen, räkna ut intjänad lön och erbjuda tjänsten till medarbetaren.

Cappy och flexibel lön fungerar precis lika bra och på samma sätt för timavlönade som för månadsavlönade medarbetare.

Tjänsten har dessutom stöd för både förskottslön (innevarande månad) och efterskottslön (efterföljande månad).

Cappy är en tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Arbetsgivaren behåller allt arbetsgivaransvar och gör utbetalning av lön på ordinarie lönedagar medan Cappy tillgängliggör information om lön och hanterar alla uttag av intjänad lön som sker mellan lönedagar. 

Arbetsgivare kan enkelt logga in i Cappys kundportal och hantera medarbetare som har skuld eller förbehållsbelopp. Det går även att begränsa hur stor del av intjänad lön som är tillgängligt för uttag för enskilda medarbetare eller för grupper.

Nej, dina medarbetare får tillgång till sina pengar när de behöver dem vilket gör att de kan undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med mer kontroll och minskade skulder blir det i stället enklare att börja budgetera och spara.

Vår mission

Vi är ett innovativt FinTech-bolag som vill skapa finansiell flexibilitet för varje medarbetare på varje arbetsplats.

Vi bygger framtidens löneupplevelse – så att din verksamhet kan bygga för framtiden.

Bli framtidens arbetsgivare idag

Vänta på lönen tillhör dåtiden. Lön on-demand är framtiden.

Välj marknadens mest kompletta tjänst för flexibel lön och ge dina medarbetare en förmånlig löneupplevelse som gör skillnad på riktigt, för dem och för sista raden. Se vad Cappy kan göra för dig!

Inspireras av våra samlade resurser

Få fler idéer och tips från våra insikter

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.