Tio tips för högre medarbetarengagemang

|

|

7

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

7

minuters läsning

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.

Vad är medarbetarengagemang?

Engagerade medarbetare har en stark känsla av driv, åtagande och entusiasm gentemot sin arbetsgivare. Man intresserar sig och ställer upp när det behövs, och är aktivt delaktig i det som händer på företaget.

Du känner igen engagerade medarbetare som vanligtvis är mer optimistiska, mer produktiva och mer motiverade på arbetet. De arbetar hårt och gör sitt bästa för att bidra till företagets framgång och resultat.

Medarbetarengagemang och medarbetarnöjdhet

Engagerade medarbetare är inte samma sak som nöjda medarbetare, man kan vara nöjd med sin chef, sitt jobb och sina arbetsuppgifter men ändå sakna engagemang för sin arbetsgivare.

Medarbetarengagemang bygger på en känslomässig koppling mellan medarbetaren och arbetsgivaren, medan medarbetarnöjdhet handlar mer om hur man känner för sin arbetsmiljö och arbetssituation. Att skapa nöjda medarbetare kan dock vara en del i att lägga grunden för ett högt engagemang.

Engagerade medarbetare är viktigt för arbetsgivare

Det är viktigare än någonsin att skapa starka relationer med dina medarbetare. Bristen på arbetskraft och kompetens blir allt högre och det är hög konkurrens för att attrahera och behålla talanger i de flesta branscher, som bemanning, hotell, restaurang och dagligvaruhandeln.

Det har länge varit känt och bevisat att arbetsplatser med högre engagemang presterar bättre på de flesta områden än arbetsplatser med lågt engagerade medarbetare. Medarbetarengagemang kopplas bla i Gallups undersökning om Employee Engagement till områden som lönsamhet, produktivitet, frånvaro och personalomsättning.

Företag med högt medarbetarengagemang har 21 % högre lönsamhet än de med icke-engagerade medarbetare. 

GALLUPS EMPLOYEE ENGAGEMENT ASSESSMENT

Men trots att arbetsgivare haft detta högt på agendan med vetskapen om att ett högt medarbetarengagemang innebär så många positiva effekter har många ändå svårt att lyckas göra något åt det.

Enligt Gallups årliga undersökning State of the Global Workplace är 79 % av svenskarna inte engagerade på arbetet! Detta påverkar allt från produktivitet och kvalitet till frånvaro och personalomsättning.

79 % av svenska arbetare saknar engagemang på arbetet.

GALLUPS rapport STATE OF THE GLOBAL WORKPLACE 2023

När Benify frågar svenska arbetsgivare om sina fokusområden för 2024 i sin undersökning Framtidens HR idag så hamnar engagemang på delad första plats, med 38 % av svaren. Det kanske inte är förvånande att nästan lika många arbetsgivare även nämner det som en av de största utmaningarna för 2024.

Så vad kan du då som arbetsgivare göra för att skapa ett högre medarbetarengagemang?

10 tips för att öka dina medarbetares engagemang

Tre övergripande områden sticker ut när det kommer till att skapa ett högt medarbetarengagemang; flexibilitet, kommunikation och hälsa. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.

1. Skapa en kultur som sätter människorna först

Inget är viktigaste för att skapa ett välmående företag än att ha välmående medarbetare. En hörnsten för det är att kulturen lyssnar på och värdesätter de anställdas behov, både på och utanför arbetet, och ställer upp för dem när det behövs. Medarbetare känner av när de är respekterade, och att arbetsgivaren bryr sig om dem på riktigt.

Uppmuntra en stark kultur där man bryr sig om varandra, stöttar varandra och har roligt tillsammans. Ge medarbetare frihet under ansvar och visa tillit till varandra. Med en öppen dialog och ett stort förtroende bygger du ett starkt band till dina medarbetare och får ett helhjärtat engagemang tillbaka.

2. Erbjud flexibilitet och ett mer hållbart arbetsliv

De senaste åren har vi sett en enorm utveckling av flexibilitet på arbetet skapar förutsättningar för mer engagerade och motiverade medarbetare. Genom olika lösningar och hybridmodeller för att jobba på flexibla platser och flexibla tider har människor fått en bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet, med mer tid över i vardagen samtidigt som de kan prestera bättre på arbetet. Men det är inte riktigt är möjligt för alla arbeten och branscher att skapa flexibilitet över plats och tid när man är bunden till lokaler och öppettider. Då får man hitta andra sätt att erbjuda flexibilitet, som i att kunna välja hur mycket man arbetar, vilka arbetsuppgifter man har, eller när man får sin lön.

Se över vilka typer av flexibilitet som du kan erbjuda dina medarbetare. Undersök om flexibel lön kan vara ett sätt att kunna erbjuda flexibilitet till de som inte naturligt kan ha det flexibelt i arbetstid eller arbetsplats. Det kan också ge goda effekter på engagemanget att visa upp att flexibilitet och balans erbjuds och är hälsosamt, tex genom att prata om och visa upp hur medarbetare nyttjar den flexibilitet som erbjuds.

3. Använd teknik och moderna verktyg

Medarbetare idag vill kunna hitta sin information och hantera sitt jobb snabbt och enkelt, även när de inte är på arbetet. Mängden molnverktyg och SaaS-tjänster ökar varje år, och anställda förväntar sig idag att kunna göra det mesta från mobiltelefonen i olika appar. Allt från kommunikation, planering, utbildning och dokumenthantering, till att få information om anställning, HR-frågor och lön. Med rätt information vid rätt tidpunkt, och möjligheten att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt ökar engagemanget och drivkrafterna för att prestera extra.

Fundera på vilka tjänster och appar som ni använder idag och hur de används. Har verksamheten hängt med i utvecklingen eller behövs en uppdatering av de verktyg som du erbjuder dina medarbetare? Fundera på vilka områden ni får flest frågor kring eller har störst utmaning med och se om det kan lösas med hjälp av teknik.

4. Ge erkännanden, beröm och belöning ofta

Att ta emot beröm och erkännande från ledare är en central metod för att skapa engagemang som ofta fungerar väldigt bra. Med snabb återkoppling, uppföljning och belöning för utfört arbete känner sig medarbetare mer uppskattade. Idag finns många teknik-drivna metoder för att kunna ge anställda olika former av synlig och privat uppskattning oavsett arbetsplats och arbetstid. Uppmärksamhet och beröm ökar sannolikheten att goda beteenden upprepas med över 90 %.

Här kan du dels se till att det finns en plattform och etablerade kanaler för att ge medarbetare beröm och belöning så direkt som möjligt. Uppmärksamma också ”det lilla extra”, visa att det märks och gör skillnad. När medarbetare känner sig uppskattade blir de mer motiverade att prestera bättre, och en sådan inställning sprider sig lätt i kulturen.

5. Se dina anställda som ambassadörer för ditt varumärke

Anställda kan spela en väsentlig roll i att skapa kännedom och positiva associationer för varumärket, och den nya generations medarbetare delar snabbt och gärna till andra hur de upplever sin arbetsgivare. Med dagens teknik, sociala medier och andra trender kan detta bli en väldigt värdefull kanal. En anställd har i genomsnitt 10 gånger fler antal följare och 500 % högre engagemang på sina inlägg i sociala medier än vad ett företagskonto har.

Dina medarbetare kan inte berätta om ditt företag och dina produkter om de inte känner till var ni kommer ifrån och står för. Utbilda alla i er vision, mission, och värderingar, och lev upp till dem tillsammans med dina medarbetare. Det påverkar både motivation och produktivitet hos dina befintliga medarbetare, och möjligheten att attrahera och rekrytera nya talanger.

6. Tänk holististiskt på ditt hälsoarbete

Medarbetare spenderar en stor del av sitt liv på arbetet. Hur man mår fysiskt, psykiskt och ekonomiskt spelar en stor roll på hur man presterar på arbetet. Se inte företagshälsa som en pappersprodukt och likställt med ett friskvårdsbidrag utan erbjud olika former av förmåner och stöd, inte minst för finansiell hälsa som har mycket stor påverkan på medarbetares engagemang och produktivitet.

Du som arbetsgivare och dina ledare kan ta en mycket större och viktigare roll i att hjälpa era medarbetare att må bättre på alla plan, och anställda visar allt oftare att de inte bara är öppna för detta utan också förväntar sig att arbetsgivare tar ett ansvar för deras välmående i en större utsträckning.

7. Utmana och utbilda på arbetet

Spännande och utmanande arbetsuppgifter är fortsatt en av de viktigaste faktorerna för att motivera och engagera medarbetare. Även om många kanske stannar kvar trots att de saknar detta, kommer de inte ge allt på jobbet utan inte sällan bara ”ställa in skorna”. Detta är extra tydligt för den yngre generationens medarbetare som är mer kritiska och sökande efter utmaningar av naturen. Generellt uppskattar man även att få möjlighet till olika utbildningar, och tillfällen att tävla och utmana sig själv och sina kollegor på olika sätt.

Här kan du jobba med tydliga utvecklingsplaner, akademier och målsättningar med olika system för att följa upp och belöna medarbetare som utvecklas i sin roll. Att möjliggöra olika karriärvägar inom företaget gör att engagemanget ökar och att de stannar längre. Du kan också erbjuda olika former av utbildningar som skapar mervärde både i arbetslivet och i privatlivet.

8. Bygg ett förmånspaket med något för alla

Erbjudandet med förmåner till medarbetare behöver innehålla något som tilltalar och skapar värde för alla medarbetare, oavsett deras ålder, intressen och livssituation. Det går inte längre att komma undan med hygienfaktorer och tänka one-size-fits-all, utan en yngre student som jobbar extra värdesätter andra förmåner än en äldre medarbetare som jobbar heltid och har familj. Ofta är det förmåner som hjälper till i vardagen, exempelvis kring ekonomi, friskvård och cykel, som uppskattas mycket, men de behöver se olika ut för olika målgrupper.

Sätt dig in i dina olika medarbetares situationer och prata med dem om vilka typer av förmåner som är viktigast för dem. Ska det vara snabba kortsiktiga förmåner som ger något direkt här och nu som flexibel lön, eller är det mer uppskattat med ett långsiktigt värde som pensionsplanering.

9. Uppmuntra feedback och lyssna på den

Allt fler arbetsgivare prioriterar att samla in feedback från sina medarbetare på olika sätt. Att lyssna på denna feedback och ge återkoppling, samt skapa olika förändringar och förbättringar baserat på medarbetarnas röster är centralt för att skapa engagerade medarbetare.

Se till att du skapar förutsättningar för att alla medarbetare ska kunna ge och få feedback på ett enkelt och naturligt sätt. Då känner de sig sedda, hörda och får bekräftelse för sitt arbete och sina synpunkter. En relativt ny metod är ”360-gradersfeedback”, som låter verksamheten ge och ta emot feedback från chefer, kollegor, kunder och partners på ett anonymt och säkert sätt.

10. Ge dina medarbetare ett syfte och en mening

Dagens medarbetare söker något mer än bara ett jobb. De vill känna att deras arbete är meningsfullt och att de bidrar till något. Det är då de känner en tillhörighet och en gemenskap, som att de är en del av ”något större”, vilket är en grundbult i att skapa engagemang. Med en kopplingen mellan arbetet och ett större syfte blir medarbetare mer motiverade samtidigt som det stärker organisationens varumärke och rykte.

Här kan du som arbetsgivare skapa en tydlighet i er mission och era målsättningar, och förklara hur alla medarbetare kan delta och bidra.

ROI för investeringar i medarbetarengagemang

Många arbetsgivare som satsar på att öka sitt medarbetarengagemang har dock svårt att se ROI på sina investeringar. Eller så tar det väldigt lång tid innan initiativen ger effekt. Traditionella förmåner och åtgärder för ökat engagemang kräver mycket resurser med långsiktiga och uthålliga ansträngningar. Exempelvis som att förändra ledarskapskulturen eller erbjuda löneväxling och pensionsplanering. Det ökar tryggheten på lång sikt, men ger ingen större skillnad här och nu.

När Bonusly rapporterar om Employee Engagement and Modern Workplace ser man dock att med snabba åtgärder så kommer värdet snabbt. När du som arbetsgivare kan vara snabb och tydlig med erkännande, beröm och belöning för att skapa ett högre engagemang så kan det ge stora effekter på kort tid. Därför bör du fundera på tiden det tar för dig att komma igång och börja se effekterna när du prioriterar bland de tips och trender som är beskrivna ovan.

Engagera medarbetare med utgångspunkt i lönen

Cappy erbjuder en smart mobilapp med funktioner som motiverar dina medarbetare genom ökade kunskaper och tillgång till sin lön när de behöver den mest. När du aktiverar flexibel lön för dina system för schema, tid och lön så kan du:

  • snabbare fylla dina scheman och hantera ändringar med kort varsel
  • enklare hitta personal till obekväma arbetstider och extrapass
  • minska administrationen för att täcka upp för oplanerad frånvaro
  • motivera medarbetare att ställa upp när det behövs

Genom att ge dina anställda lön direkt efter utfört arbetet och möjlighet till en ökad ekonomisk trygghet så får du också enklare att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med att se hur flexibel lön kan öka medarbetarengagemang och skapa skapa värde för din verksamhet!

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.