Varför ska arbetsgivare investera i medarbetares finansiella hälsa?

|

|

2

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

2

minuters läsning

Studie efter studie visar att allt fler är stressade över sin ekonomi, och att ekonomisk stress mycket negativt påverkar anställdas engagemang och produktivitet på arbetet. Arbetsgivare allt att vinna på att investera i ökad finansiell hälsa för sina medarbetare.

Ekonomisk stress påverkar medarbetare och verksamheten negativt

I en studie från Brightplan från 2023 säger sig 92% av medarbetarna vara ekonomiskt stressade. Enligt en studie från PwC är mer än hälften av alla medarbetare så stressade över sin ekonomi så att det påverkar arbetet negativt. Och upp till 10 % av arbetstid och produktivitet försvinner när man har personliga ekonomiska problem enligt en studie från VISA. Med ökad ekonomisk stress ökar också frånvaro och personalomsättning. 

Om du som arbetsgivare kan göra något åt detta och samtidigt få mer motiverade och produktiva medarbetare så finns det mycket att vinna för alla – därför ska du bry dig om dina medarbetares privatekonomi!

Dagens medarbetare förväntar sig ekonomiska förmåner från sin arbetsgivare

Det kan visserligen vara svårt att avgöra hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig för saker som påverkar medarbetarnas livssituation utanför arbetet, men i en studie av Benify från 2023 säger en femtedel av medarbetarna att man tycker att arbetsgivaren bör ta ett mycket stort ansvar för sina anställdas privatekonomiska trygghet. Dagens medarbetare har stora förväntningar på att du som arbetsgivare ska erbjuda stöd, hjälp och förmåner för deras privatekonomi som sträcker sig långt utanför arbetet.

Var femte medarbetare tycker att arbetsgivaren har ett mycket stort ansvar för sina anställdas privatekonomiska trygghet.

Benifys rapport om framtidens arbetsliv 2023

Ledande arbetsgivare ser värdet av att arbeta med finansiell hälsa

Att som arbetsgivare se på medarbetarnas ekonomiska oro som en ren privatsak riskerar att bli dyrt. Finansiell hälsa är tätt sammankopplat med hälsa och välmående överlag, liksom med engagemang och produktivitet på jobbet. Attraktiva förmåner inom finansiell hälsa är dessutom viktiga i kampen om eftertraktad kompetens på en arbetsmarknad där det ofta är svårt att sticka ut ur mängden.

Att erbjuda olika typer av förmåner och verktyg för att öka medarbetares ekonomiska trygghet betalar snabbt igen sig. Det blir enklare att rekrytera, engagera och motivera medarbetarna att jobba mer och ställa upp på extrapass när det behövs. Det är också en långsiktigt god affär då både frånvaro och personalomsättning minskar när anställda får tillgång till verktyg för en bättre finansiell hälsa.

Även om många arbetsgivare börjat investera i ekonomiska förmåner är det dock fortfarande förvånansvärt få som tänker utanför det vanliga utbudet av penionsförmåner, försäkringar och bonusprogram. Dessa är förvisso också bra, men mycket mer kostsamma och långsamma i effekt än andra mer moderna förmåner som utbildning, coaching och flexibel lön.

Ett komplett plattform av sammanlänkande verktyg för finansiell hälsa

Cappy erbjuder en svit av produkter som ger medarbetare stöd och hjälp att förbättra sin ekonomiska hälsa på flera olika sätt, bland annat genom:

  • Löpande koll på planerade och genomförda arbetspass och hur mycket man tjänat
  • Preliminär beräkning av hur mycket lön man kommer att tjäna och när den kommer att betalas ut
  • Möjlighet att få flexibel tillgång till en del av sin intjänade lön mellan lönedagar om man vill och behöver
  • Utbildningar inom lön, skatt och privatekonomi med tips och rekommendationer
  • Stöd för att planera och budgetera, med beräkning av hur mycket man behöver arbeta för att klara sina utgifter

Genom att erbjuda Cappy och flexibel lön får du anställda som är mer trygga i sin ekonomi och känner att du ställer upp för dem som arbetsgivare. Då blir det enklare att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare med att se hur ökad finansiell hälsa kan skapa värde för din verksamhet!

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.