Kundservice och support

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du få personlig support?

Söker du svar på en fråga?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om hur Cappy och flexibel lön fungerar för medarbetare.

Flexibel lön från Cappy

Varför är flexibel lön bra för mig?

Cappy är en tjänst för att erbjuda flexibel lön till dig som medarbetare. Tjänsten ger dig löpande koll på din arbetade tid och intjänade lön, samt möjlighet att ta ut en del av din intjänade lön när du behöver den och mellan ordinarie lönedagar. Allt tillgängligt för dig dygnet runt, alla dagar om året, i en användarvänlig mobilapp.

Cappy ger dig kontroll över din lön, en starkare koppling mellan arbete och belöning, samt en trygghet i att du kan använda dina pengar på dina villkor och när du behöver dem.

  • Du slipper vänta på lönen eller oroa dig för obetalda och oförutsedda utgifter mellan lönedagarna.
  • Du kan använda dina egna intjänande pengar så snart du tjänat in dem istället för att ta dyra lån.
  • Du slipper bli överraskad över hur mycket eller lite lön du får vid den vanliga löneutbetalningen.
  • Du ser direkt kopplingen mellan arbete och lön.

Alla medarbetare hos anslutna arbetsgivare! Du behöver bara ha fyllt 16 år innan du kan aktivera flexibel lön och göra uttag från din intjänade lön.

Om din arbetsgivare ännu inte är ansluten och erbjuder Cappy som förmån, tipsa dem gärna om oss eller rekommendera din arbetsgivare i vårt formulär.

Som minderårig under 18 år är man omyndig i lagens mening, och har begränsad möjlighet att ingå avtal eller ta hand om sina tillgångar.

Ett undantag från denna begränsning är dock att minderåriga från 16 års ålder själva får bestämma över sina egna arbetsinkomster, varför vi kan leverera våra tjänster med flexibel lön till dig från det att du fyllt 16 år.

Cappy har stöd för att hantera lön från flera olika arbetsgivare. Alla arbetsgivare som är anslutna till Cappy och där du har en inkomst kommer synas i appen och du kan enkelt välja vilken arbetsgivare du vill se och ta ut intjänad lön ifrån.

Nej, Cappy är inget lån eller kredit utan ger dig tillgång till redan intjänad lön så det behövs ingen kreditupplysning.

Komma igång

Vad behöver jag för att få flexibel lön?

Cappy-appen finns för både iOS och Android och går att hämta direkt från Apple App Store och Google Play Store.

Läs mer och ladda ner appen till din mobiltelefon för att komma igång.

Öppna Cappy-appen på din mobiltelefon och tryck på logga in. Följ instruktionerna i BankID-appen för att logga in till ditt Cappy-konto. 

Vi stöder endast Mobilt BankID installerat på samma enhet som du använder för att logga in i appen.

Så snart din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du ladda ner appen till din mobiltelefon. Du loggar säkert in i appen med BankID och anger där sedan ditt mobilnummer som är kopplat till Swish så att vi kan göra snabba utbetalningar av uttag och lön till dig.

Du behöver inte uppdatera dina bankkontouppgifter hos din arbetsgivare, Cappy använder ditt Swish-kopplade bankkonto för alla utbetalningar automatiskt.

Slutligen behöver din arbetsgivare aktivera dig, det kan ske direkt men ibland ta några dagar så ha lite tålamod. När aktiveringen är klar får du en notifiering att tjänsten är klar att använda. 

Ibland kan det också dröja en liten stund innan all information om din tid och lön blir tillgänglig i appen.

Efter du aktiverat Cappy så kommer alla uttag av lön i förtid, samt lön på lönedagen betalas ut via Swish. Det innebär att dina pengar kommer till det bankkonto som du har kopplat till Swish hos din bank. Detta gäller oavsett om du gör uttag i förtid eller ej.

Utbetalning av lön på lönedagen sker automatiskt och kostnadsfritt.

Ingen fara, Cappy fungerar utmärkt även om man har olika mobilnummer för samtal/SMS och Swish.

Du behöver dock kunna ta emot ett SMS på ditt Swish-kopplade mobilnummer så att vi ska kunna verifiera att du äger det nummer du anger för Swish och att det är korrekt.

Detta gör du enklast med ett SIM-kort för det abonnemang som hör till ditt Swish-nummer, alternativt via en webbportal som din operatör tillhandahåller.

Kontakta kundservice om du behöver hjälp att aktivera ett alternativt mobilnummer för Swish-utbetalningar med Cappy.

Få koll på lönen

Vilken information om lön ser jag?

Arbetstid innefattar arbetspass med timlön och del av månad med månadslön. Den intjänade lönen som visas i appen inkluderar vanligtvis grundlön från timlön och månadslön samt övertidsersättning som rapporterats från din arbetsgivare. Läs mer om appen och hur den ser ut och fungerar på vår medarbetarsida.

Den intjänade lönen som visas i appen inkluderar vanligtvis grundlön från timlön och månadslön samt övertidsersättning som rapporterats från din arbetsgivare.

Semesterlön inkluderas för vissa arbetsgivare, fråga din arbetsgivare vad som gäller i ditt fall.

Övriga ersättningar som bonusar, reseersättningar eller utlägg hanteras normalt sett av din arbetsgivare, men beror på hur vår koppling till din arbetsgivare ser ut.

Om din intjänade lön inte uppdateras, kolla så att du har rapporterat och registrerat din arbetstid korrekt hos din arbetsgivare.

Informationen i appen kan vara fördröjd beroende på när och hur du arbetat och rapporterat din arbetstid, samt om din chef behöver attestera tiden innan den kan användas i Cappy-appen.

Ibland kan det vara så att intjänad lön i appen inte stämmer överens med din förväntan, det är alltid en uppskattning och beräkning baserat på information om tid, lön och skatt som vi får från din arbetsgivare och det är naturligt att det finns en viss differens.

Appen och specifikationen visar olika delar av din inkomst, och dina transaktioner i Cappy-appen reflekteras inte alltid på lönespecifikationen. Uttag som görs samma månad som lönen betalas ut ser du bara i appen medan uttag som görs tidigare kommer med på din lönespecifikation.

Lönespecifikationen visar total lön, inklusive eventuella tillägg och avvikelser som sjuklön och semesterlön, samt avdrag för skatt och övriga avgifter. Här ser du även förtida uttag på denna lön som gjorts under föregående månad.

Cappy-appen visar nettolön för timavlönat- och månadsavlönat arbete, inklusive OB och avvikelser när det är möjligt. I appen ser du även alla eventuella uttag med Cappy och tillhörande uttagsavgifter, oavsett när i tid de gjorts.

För varje löneperiod kan du få tillgång till en del av din intjänade lön, vanligtvis 50 % eller upp till 20 000 kr, och ta ut pengarna direkt i appen med Swish. Gränsen för hur mycket som du kan ta ut sätts i samråd med din arbetsgivare. 

Den del av din intjänade lön som du inte kan ta ut syns som reserverad i appen och betalas ut automatiskt och kostnadsfritt till dig på lönedagen tillsammans med din övriga lön som du inte tagit ut i förtid.

Ta ut av intjänad lön

Hur fungerar uttag med Cappy?

Nej, det här är inte ett lån. Med Cappy hoppas vi att du kan undvika att behöva ta lån och istället använda dina redan intjänade pengar som ännu inte har betalats ut till dig.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du se arbetad tid och intjänad lön direkt i appen. Där kan du enkelt göra uttag som betalas ut direkt till ditt bankkonto med Swish.

För varje löneperiod kan du få tillgång till en del av din intjänade lön, vanligtvis 50 % eller upp till 20 000 kr, och ta ut pengarna direkt i appen med Swish. Gränsen för hur mycket som du kan ta ut sätts i samråd med din arbetsgivare. Den del av din intjänade lön som du inte kan ta ut syns som reserverad i appen och betalas ut automatiskt till dig på lönedagen. Minsta tillåtna belopp per uttag är normalt 100 kr.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy är det enda du behöver utöver Cappy-appen BankID och Swish för att kunna få koll på din lön och göra säkra och snabba uttag av intjänad lön när du behöver den.

Du kan göra så många eller få uttag du vill så att du kan använda din intjänade lön när du behöver den. Cappy är 100 % frivilligt och ställer inga krav på användning.

Cappys tjänst fungerar dygnet runt alla dagar på året och uttagen sker med Swish så du har pengarna på ditt konto inom bara några sekunder.

Varje uttag är kopplad till intjänad lön för en viss löneperiod och lönedag. Avdrag för eventuella uttag görs automatiskt vid utbetalning av lön på lönedagen.

Det finns några situationer som gör att uttagsfunktionen i Cappy är pausad under kortare perioder. Detta beror på administrativa och skattetekniska orsaker och ser olika ut för olika arbetsgivare.

Har du fler frågor om varför uttagsfunktionen kan vara pausad, kontakta kundservice.

All identifiering och signering använder BankID för att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Utbetalning med Swish Payout garanterar att personnummer och mobilnummer stämmer överens så att betalning alltid går till rätt person. Vi använder kryptering och skyddar all information som skickas och lagras i tjänsten. 

Du som medarbetare gör alltid uttagen med nettobelopp och får hela det belopp du valt utbetalt till ditt konto.

Beroende på när uttagen gjorts hanteras de olika av skattetekniska skäl. Allt detta hanterar Cappy och informationen om dina uttag är alltid tillgänglig i appen.

Den del av din intjänade lön som du inte tar ut före lönedagen betalas ut automatiskt och kostnadsfritt med Swish på den ordinarie lönedagen.

Personlig inbjudningskod

Hur kan jag hjälpa mina kollegor att komma igång?

När du vill bjuda in kollegor med din personliga kod så hittar du den via present-ikonen längst upp till vänster på lön-skärmen. Du kan kopiera och skicka koden själv, eller använda dela-funktionen i appen för att enkelt skicka koden till dina kollegor. När dina kollegor aktiverar Cappy med din personliga kod får både du och dem gratis uttag.

Du kan bjuda in hur många kollegor du vill. För varje kollega som använder din kod när de aktiverar Cappy får både du och din kollega gratis uttag.

När du vill dela din kod till en kollega så hittar du den via present-ikonen längst till vänster på lön-skärmen. Du kan kopiera och skicka koden själv, eller använda dela-funktionen i appen för att enkelt skicka koden till dina kollegor. Du får gratis uttag för varje kollega som anger din kod när de aktiverar Cappy.

När du har fått en inbjudningskod och vill använda den när du registrerar dig för Cappy så laddar du ner appen och loggar in med BankID som vanligt, men innan du startar välkomstguiden markerar du att du fått en kod och anger den innan du fortsätter. Så snart du aktiverat Cappy med en inbjudningskod får du gratis uttag som välkomstpresent.

När du har gratis uttag tillgängliga används de automatiskt när du gör ett uttag, det är bara att klicka på ta ut pengar på lön-skärmen. 

Du hittar information om hur många gratis uttag du har via present-ikonen längst till vänster på lön-skärmen. Du får också alltid information om att du har gratis uttag på konto-skärmen eller när du gör ett uttag.

Du kan spara dina gratis uttag tills du behöver tillgång till din intjänade lön. Det finns ingen giltighetstid som går ut.

Övrigt

Andra frågor och funderingar

Den vanligaste anledningen till försenad löneutbetalning är att ditt Swish-nummer inte stämmer. I detta fall skickar vi ett SMS till dig så att du kan rätta till numret. Så snart du har bytt till ett giltigt Swish-nummer i appen kommer lönen att betalas ut till dig automatiskt. Kontakta kundservice om du har frågor kring detta.

När du använder Cappy behöver du se till att du hela tiden har ett uppdaterat och aktuellt Swish-nummer kopplat i appen. Om du byter bank, bankkonto eller på annat sätt gör förändringar utan att byta Swish-nummer behöver du inte göra några uppdateringar för Cappy.

Om du avslutar en anställning och inte längre har någon arbetsgivare som erbjuder Cappy behåller du ditt konto och möjligheten att se din historik i appen. Om en framtida arbetsgivare erbjuder Cappy kan du fortsätta att använda appen med samma konto.

Vi strävar alltid efter att erbjuda värdefulla tjänster till våra användare. Om du saknar någon funktion eller inte tycker det fungerar som det ska, skicka din feedback till feedback@cappy.se så ser vi hur vi kan hitta en lösning.

Om du ska byta arbetsgivare till en som ännu inte erbjuder Cappy så behöver du inte avsluta ditt konto hos oss. Du behåller all historik och kommer snabbare igång med nästa arbetsgivare som erbjuder Cappy. Det är gratis att ha kvar kontot i väntan på nästa anslutna arbetsgivare.

Om du av annan anledning vill avsluta ditt konto, så hittar du det under inställningar i appen. Ditt konto avslutas senast inom 30 dagar från att vi mottagit din begäran, eller så snart alla uttag och utbetalningar har reglerats. Under denna period kan du inte längre göra nya uttag. Om du ångrar ditt avslut av konto kan du under denna period öppna kontot igen under inställningar i appen.

När ditt konto avslutas hanterar vi dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och våra övriga skyldigheter gentemot lagar och myndigheter. Du får en bekräftelse så snart ditt konto har avslutats och dina uppgifter har hanterats.

Om du har frågor om hur du avslutar ditt konto eller vad som sker i samband med avslut av kontot, kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Vi finns här för dig

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss.

KUNDSERVICE

Användarsupport

Om du inte lyckas få svar på dina frågor bland våra vanliga frågor och svar som vi samlat ovan så kan du alltid kontakta vår kundservice för att få personlig hjälp med ditt ärende.

Använd formuläret nedan eller skicka din fråga till support@cappy.se för att öppna ett kundtjänstärende.

Vi svarar så snabbt vi kan mellan 09.00-17.00 på helgfria vardagar, men absolut senast inom två arbetsdagar från att vi mottagit ditt ärende.

KUNDSERVICE

Företagssupport

Du kan alltid kontakta vår kundservice för att få personlig hjälp med ditt ärende.

Använd formuläret nedan eller skicka din fråga till support@cappy.se för att öppna ett kundtjänstärende.

Vi svarar så snabbt vi kan mellan 09.00-17.00 på helgfria vardagar, men absolut senast inom två arbetsdagar från att vi mottagit ditt ärende.

Kundportal

Som inloggad i kundportalen kan du hitta mer information samt hantera tjänsten.

Till kundportalen

Hjälp oss bli ännu bättre

Har du synpunkter på vår webbplats eller app?

Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster.