Ekonomisk stress stannar inte hemma när dina anställda går till arbetet.

|

|

3

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

3

minuters läsning

Arbetsgivare börjar få större förståelse och intresse för anställdas finansiella hälsa. Om anställda är ekonomiskt stressade kan de inte göra sitt bästa på jobbet, så enkelt är det. Under pandemin har det blivit tydligt för både ledare, HR och lön hos de flesta arbetsgivare hur viktigt det är att ta hänsyn till sina medarbetares ekonomiska situation för att skapa en framgångsrik verksamhet. Genom att bättre stötta medarbetarna i sin ekonomiska vardag får de en starkare koppling till dig som arbetsgivare vilket i sin tur kan öka produktiviteten samt minska frånvaron och personalomsättningen.

Hur ekonomisk stress påverkar dina anställda på arbetet

Att känna oro över sin ekonomi kan vara väldigt betungande. I en studie av VISA anger 68 % av anställda att deras personliga ekonomiska problem har negativa effekter på deras hälsa.

Vi har alla olika utmaningar i livet, och trots att Sverige överlag har en god levnadsstandard så är det många svenskar som kämpar för att få ihop det varje månad. Enligt en analys av Finansinspektionen lever 35 % av unga anställda och hela 54 % av låginkomsttagare i Sverige lön-till-lön och har ibland eller ofta slut på pengar innan nästa lön kommer. En studie genomförd av Swedbank visar dessutom att 60 % av unga anställda i Sverige inte klarar en oförutsedd utgift på 5 000 kr.

54 % av låginkomsttagare i Sverige lever lön-till-lön och har ibland eller ofta slut på pengar innan nästa lön kommer.

Finansinspektionens rapport om hushållens ekonomi 2020

Vad är då alternativen när en olycka inträffar eller det oförutsedda dyker upp? Ofta blir svaret lån eller krediter som försätter människor i personlig skuld och långa perioder med dyra räntekostnader och avbetalningar. Ohållbara lösningar som inte adresserar det underliggande problemet med att man inte har tillgång till sina pengar när man behöver dem. En ny studie från Finansinspektionen bekräftar denna utveckling när 80 % av alla konsumtionslån visas vara under 5 000 kr samtidigt som SMS-lån har ökat med 25 % senaste året.

Problemet kan upplevas centrerat kring anställda men verkligheten är att arbetsgivare har lika mycket intresse i att avhjälpa situationen och stötta medarbetare till en hållbar ekonomisk hälsa. Om anställda tar med sig sina ekonomiska bekymmer till arbetet och inte känner sig hjälpta och värdefulla hos sin arbetsgivare får det negativa effekter på verksamheten.

10 % av arbetstiden försvinner på grund av oro i sin personliga ekonomiska situation.

VISA EARNED WAGE ACCESS INSIGHTS

Studien av VISA visar att 10 % av arbetstiden försvinner på grund av oro i sin personliga ekonomiska situation, och med ökad ekonomisk stress ökar också frånvaro och personalomsättning. Problemen med rekrytering, frånvaro, produktivitet och personalomsättning förutspås att öka men du kan göra något åt det med rätt åtgärder. Flexibel lön som ekonomisk förmån är precis en sådan åtgärd.

Flexibel lön minskar dina anställdas ekonomiska stress

Idag är många anställda fångar i ett system där de inte har kontroll över sina pengar. De kan inte få tillgång till sin lön när de behöver den utan deras arbetsgivare bestämmer när den ska betalas ut. Som anställd förväntas du arbeta varje dag men det finns ingen motsvarande ansträngning från arbetsgivare att ersätta dig varje dag. Anledningen anges inte sällan som att det är för tidskrävande, komplext och dyrt för arbetsgivare att köra lön så ofta som medarbetarna har behov att få sin lön.

Idag finns det en lösning för att ge tillbaka kontrollen över lön till medarbetarna. Lösningen heter flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det kallas internationellt, och är det mest revolutionerande som hänt lön på väldigt länge.

Flexibel lön kan ha avgörande effekter på dina medarbetares ekonomi och hälsa, ett stort värde för verksamheten, och göra betydande skillnad för hela vårt samhälle.

Flexibel lön vänder upp och ned på allt vi vet om lön och bevisar att människor mår bättre och tar ett större ansvar för sin ekonomi och sitt spenderande om man får lite lön ofta i stället för allt i en stor klump i slutet av månaden.

Ojämna inkomster och dålig koll på hur mycket lön man kommer få är en annan stor anledning till ekonomisk stress hos anställda, samtidigt som vi vet att räkningar inte bara kommer en gång i månaden längre. Tänk dig om de hundratusentals svenskar som lever under ekonomisk stress i stället fick koll på sin lön och tillgång till sina pengar när man behöver dem. Flexibel lön kan lyfta livskvaliteten för dina anställda samtidigt som deras motivation till arbetet ökar.

En förmån som hjälper dina medarbetare men också är värdefull för dig som arbetsgivare

Genom att erbjuda flexibel lön till dina medarbetare kan du hjälpa medarbetare att gå från att vara stressade och oengagerade till att känna sig omhändertagna, värdefulla och motiverade att arbeta mer och göra ett bättre arbete. Och du stärker ditt arbetsgivarvarumärke vilket kommer göra det enklare att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Allt detta till en bråkdel av kostnaden för vad problemen kostar din verksamhet varje dag, månad och år.

Employee Benefit News utnämnde flexibel lön till den viktigaste förmånen i världen efter utbrottet av COVID-19, inte minst för att den adresserar ett utbrett problem hos anställda samtidigt som den gör skillnad på sista raden för arbetsgivare som erbjuder den.

De positiva effekterna bevisas i studie efter studie, bland annat visar en studie av EY att arbetsgivare som erbjuder flexibel lön i sitt förmånspaket minskar frånvaro med 20 % i genomsnitt. Och KPMG visar i en annan studie att arbetsgivare som erbjuder flexibel lön minskar sin personalomsättning med 20 % i genomsnitt.

Cappy gör det enkelt för dig att erbjuda flexibel lön till dina medarbetare så att de kan ta kontroll över sitt ekonomiska välmående och känna en större motivation till arbetet. Fördelarna för din verksamhet får du på köpet. Kontakta oss redan idag så pratar vi mer om vilka effekter vi kan skapa tillsammans.

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.