Flexibel lön minskar kostnaderna för hantering av lönefrågor och löneförskott.

|

|

2

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

2

minuters läsning

Många arbetsgivare lägger mycket tid och resurser på att hantera lönefrågor och betala ut förskott till sina medarbetare. Osäkerheten kring hur mycket lön man kommer att få eller om pengarna kommer att räcka fram till lönedagen orsakar oro och påfrestningar för både medarbetare och löneavdelningen. Tänk om medarbetarna istället själva skulle kunna se sin intjänade lön och göra uttag från den vid behov, när som helst på dygnet och helt utan inblandning av löneavdelningen!

Kostsamt för arbetsgivare att möta medarbetarnas behov av löneinformation och förskottslön

Frågor från medarbetare till löneavdelningen och chefer gällande lön är vanliga på många arbetsplatser. Hur mycket lön kommer jag att få? När får jag pengarna för det jag arbetar idag? Varför är lönen annorlunda denna gång? Kan jag får ett förskott på lönen?

När lönespecifikationen och lönen bara kommer en gång i månaden, och man ibland får vänta upp till två månader på att få den, är det naturligt att det skapas osäkerheter och behov av förskott hos medarbetarna.

Dyrbar tid hos både medarbetare, chefer och löneadministratörer går åt till att reda ut och betala ut löneärenden. Detta sker ofta utöver ordinarie arbetsuppgifter och arbetsrutiner. Lön som betalas ut oftare eller i förskott har också inte sällan en märkbar negativ påverkan på företagets likviditet. Sammanlagt uppgår detta till kännbara kostnader för dig som arbetsgivare.

Medarbetare växer med kunskap och kontroll

Det är dock naturligt att medarbetare vill förstå, vill ha svar, eller behöver pengar mellan lönedagar. Vi lever i ett informationssamhälle där det mesta går att få direkt när man vill och behöver det. Det påverkar dina medarbetares förväntningar även gällande lön. Det är heller inte längre som förut att utgifter och räkningar bara kommer en gång i månaden, de kan komma när som helst och hur ofta som helst.

Det fungerar med lön precis som allt annat i livet. Om dina medarbetare känner att de har koll på sin lön och ett förtroende från dig som arbetsgivare att själva kunna se och hantera sin intjänade lön på sina egna villkor så växer de som individer. Styrkta av en ökad självkänsla och trygghet mår de bättre både på och utanför arbetet. Mår de bättre, presterar de bättre.

Lön utan väntan ökar produktiviteten

Flexibel lön sänker inte bara kostnaderna för löneadministration och gör medarbetarna mer nöjda med dig som en modern arbetsgivare. Det ger också mer motiverade och produktiva medarbetare.

När vi tar bort väntan på lön blir det både enklare och roligare för dina medarbetare att direkt se kopplingen mellan arbete och belöning. Tillsammans med att själv kunna välja när lönen ska betalas ut ökar arbetsmotivation och arbetsglädje. Medarbetarna blir exempelvis mer villiga att arbeta fler timmar och pass, och ställa upp på kort varsel när det behövs.

När medarbetarnas oro, frågor och behov av förskott på lönen försvinner blir hela verksamheten mer produktiv. Flexibel lön ger medarbetarna kontroll över lönen utan inblandning av löneavdelningen, inom de ramar som du som arbetsgivare sätter upp för tjänsten. Löneavdelningen kan fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter, och företagets likviditet förbättras.

Cappy är en lösning för flexibel lön som ger medarbetarna tillgång till lönen dygnet runt alla dagar om året, med endast minimalt med arbete för dig som arbetsgivare för att komma igång. Vi arbetar tätt tillsammans under vår implementationsprocess för att få de tekniska förutsättningarna på plats, skapa uppföljning på de effekter du vill skapa i verksamheten, samt stötta medarbetarna att börja använda flexibel lön.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att undersöka närmare vilka effekter som flexibel lön kan ha på din verksamhet!

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.