Flexibel lön är här. Så vill dina anställda få lön 2022.

|

|

4

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

4

minuters läsning

Det mesta i vårt samhälle och i våra liv har blivit snabbare, enklare och mer flexibelt för att passa den moderna livsstilen och stå emot en ständigt ökande konkurrens. En av de största och mest grundläggande delarna för vårt välmående – lönen – har dock länge varit bakbunden av föråldrade modeller och ineffektiva processer i den klassiska lönecykeln. Men nu finns inte längre några hinder för att erbjuda flexibel tillgång till lön, och majoriteten av anställda vill ha denna möjlighet hos sina arbetsgivare.

Varför var det bättre förr?

Förr i tiden var det vanligt att man fick betalt oftare. Varje vecka, varje dag, eller efter varje arbetad timma – och det helt utan modern teknik. I takt med att administrationen ökade blev det dyrare att hantera lön och systemen blev för komplicerade och stela för att kunna göra det ofta och idag är det mer regel än undantag att man bara får lön en gång i månaden.

Flexibel lön en verklighet redan idag

Traditionellt har det varit svårt att balansera arbetsgivares behov med anställdas behov när det kommer till lön. Det är helt enkelt inte hållbart att betala ut lön dagligen med dagens tunga löneprocesser, och samtidigt är lön en gång i månaden långt ifrån vad medarbetarna önskar – och behöver – för en trygg ekonomi. Men med flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det kallas i internationella sammanhang, finns nu äntligen en tjänst som gör det möjligt för dig att erbjuda flexibel tillgång till lön för dina medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt.

Flexibel lön används redan av över 15 miljoner anställda över hela världen, och ger dem koll på hur mycket de tjänat tillsammans med möjligheten att ta ut en del av sin intjänade lön mellan lönedagarna. Allt vanligtvis paketerat i en användarvänlig mobilapp. Fördelarna är många och nu finns flexibel lön tillgängligt även på den svenska marknaden.

Tillgång till pengar behöver fungera i linje med behovet av pengar i vardagen.

Det gamla sättet att betala alla räkningar i slutet av månaden är förlegat. När dina medarbetare inte längre bara har sina större utgifter en gång i månaden utan i princip kan ha dem varje dag, behöver de också kunna få sin inkomst varje dag.

Vad är flexibel lön och hur fungerar det?

Flexibel lön som en ekonomisk förmån ger dina anställda tillgång till sin lön i takt med att de tjänar in den och när som helst under lönecykeln utan att behöva vänta på nästa lönedag. Eftersom den externa lösningen samspelar med dina system för tid och lön kan dina medarbetare hela tiden se hur mycket de arbetat och tjänat in, samt själva välja när de får sin lön – allt utan att du behöver ändra din ordinarie löneprocess.

Med flexibel lön får dina medarbetare tillgång till redan intjänad lön och är inte att blanda ihop med förskott på lön. Det är inte ett lån eller en kredit så det finns inget att betala tillbaka och allra viktigast så finns det aldrig några räntekostnader för den anställde.

När den anställde vill ta ut en del av sin intjänade lön betalar den bara en låg fast uttagsavgift, och tjänsten hanterar alla uttag av lön mellan lönedagar inklusive står för likviditeten för uttaget. Vid nästa lönedag justeras automatiskt den utbetalda lönen mot eventuella uttag.

Värdefullt för både anställda och arbetsgivare

För anställda ger det löpande kontroll på arbetad tid och intjänad lön samt möjligheten att kunna ta ut en del av lönen när de behöver den. Det blir enklare att budgetera och planera sin ekonomi, och när en extra eller oförutsedd utgift dyker upp mitt i månaden kan de snabbt och enkelt ta ut en del av sin intjänade lön som ett mycket bättre alternativ till dyra lån och krediter. Resultatet blir en ökad trygghet och minskad ekonomisk stress.

För arbetsgivare ger det mer välmående, nöjda och produktiva medarbetare. Minskad ekonomisk stress och en starkare koppling mellan arbete och belöning för dina medarbetare kan snabbt få positiva effekter på din verksamhet; 30 % ökning i jobbansökningar, 20 % minskning i personalomsättning, 13 % minskad frånvaro och 10 % ökning i produktivitet för att nämna några exempel!

Anställda vill få lön snabbare

I en värld där allt bara går fortare och vi är vana att ha tillgång till musik, serier, transporter, konsumtionslån och banktjänster från mobilen när vi vill och behöver så känns väntan på en lönedag som vanligtvis kommer bara en gång i månaden förlegad.

Att yngre medarbetare vill ha mer flexibilitet känner de flesta arbetsgivare till, och när mer än hälften av låginkomsttagare i Sverige dessutom lever lön-till-lön och har svårt att få pengarna att räcka till mellan lönedagar enligt en färsk undersökning från Finansinspektionen blir det tydligt varför flexibel lön är så viktigt i samhället.

35 % av unga anställda och 54 % av låginkomsttagare i Sverige lever lön-till-lön och har svårt att få pengarna att räcka till mellan lönedagar.

Finansinspektionens rapport om hushållens ekonomi 2020

I en annan undersökning från Workforce institute anser 3 av 5 anställda att de inte borde behöva vänta på sin lön till en specifik lönedag, och hela 72 % vill få flexibel lön med tillgång till intjänad lön. Det betyder att det finns en enorm potential för företag som ännu inte erbjuder detta att vässa sitt förmånspaket och öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Samma studie visar även att 67 % av de som svarade tjänar 500 000 kr eller mer per år, vilket säger att detta är något som inte är begränsat till låginkomsttagare eller extraarbetare utan högst relevant för de flesta anställda på arbetsmarknaden. Ytterligare en intressant fakta från studien är att 51 % av svaranden skulle föredra tillgång till intjänad lön före mer betald ledighet. Med tanke på hur mycket betald ledighet kostar för dig som arbetsgivare är valet enkelt.

Ett smart och kostnadseffektivt sätt att förbättra löneupplevelsen

Flexibel lön är det smarta och kostnadseffektiva sättet att vara en modern arbetsgivare som erbjuder en löneupplevelse som ligger i tiden, och som efterfrågas av allt fler anställda.

Cappy är inget mirakel men väl en hälsosam revolution för att få tillgång till lön när man har utgifter och inte bara en gång i månaden. Om du vill förändra hur ni erbjuder lön och hjälpa dina medarbetare till bättre ekonomisk hälsa samtidigt som du får goda effekter på din verksamhet – kontakta oss idag så pratar vi mer!

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.