Vanliga frågor och missförstånd om flexibel lön.

|

|

5

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

5

minuters läsning

När en helt ny företeelse etablerar sig på marknaden är det naturligt att det dyker upp frågor och det bildas snabbt en uppfattning om vad det är utan att det nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Här reder vi ut några av de vanligaste frågorna och missförstånden gällande flexibel lön som ekonomisk förmån.

En ovärderlig förmån för dina anställda som också syns på sista raden

Flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det också kallas internationellt, ger dina medarbetare koll på sin intjänade lön och möjlighet att ta ut en del av den intjänade lönen före ordinarie lönedag. En ekonomisk förmån som underlättar vardagen för många som då kan undvika dyra lån och krediter och komma undan skammen från att låna från arbetsgivare, familj eller vänner.

Detta minskar ekonomisk stress samtidigt som det stärker kopplingen mellan arbete och belöning, och inte minst visar att du som arbetsgivare stöttar dina medarbetare på sätt som gör skillnad på riktigt. Att implementera flexibel lön som ekonomisk förmån till dina medarbetare är ett av de mest effektiva sätten att visa att de har det stödet från dig.

När dina medarbetare känner sig värdefulla, får en starkare koppling mellan arbete och belöning, samt hjälp att undvika ekonomisk stress så kommer fördelarna för din verksamhet.

Bland många goda effekter som kommer med flexibel lön märks att när medarbetarna mår bra så går verksamheten bra:

 • Ökad motivation att arbeta mer och hårdare vilket gör att de gör fler timmar och mer gärna ställer upp på extrapass när du behöver dem som bäst
 • Tydligare fokus och anstränger sig mer för att göra ett bra arbete vilket höjer produktiviteten och kvaliteten
 • Mer engagerade och positivt inställda till dig som arbetsgivare vilket minskar både frånvaro och personalomsättning
 • Ditt arbetsgivarvarumärke stärks vilket ökar ansökningarna och underlättar rekrytering samtidigt som dina anställda mer gärna agerar goda ambassadörer

Jämför inte äpplen med päron

Flexibel lön innebär i grunden ett koncept för att erbjuda tillgång till intjänad lön. Det finns inget som hindrar arbetsgivaren att själv erbjuda detta men det förutsätter att man bevakar löneförfrågningar dygnet runt och gör lönekörningar så snart någon medarbetare önskar det. För de flesta arbetsgivare är inte detta ett realistiskt alternativ då det kräver väldigt mycket resurser. En enkel lösning är istället att erbjuda flexibel lön tillsammans med en tjänsteleverantör.

Det finns två övergripande modeller för tjänster som erbjuder flexibel lön:

 • Förmedlingsupplägget där leverantören av flexibel lön endast fungerar som en yta för att hantera förfrågningar om uttag från intjänad lön från de anställda, ibland helt frikopplat från arbetsgivaren. Arbetsgivaren får själv stå för likviditeten, administrationen av avräkningar samt utbetalning av lön på ordinarie lönedagar.
 • Helhetsupplägget där leverantören av flexibel lön erbjuder tillgången till intjänad lön i ett nära samarbete med arbetsgivaren baserat på uppgifter från arbetsgivarens system. Leverantören står för all hantering och likviditeten för uttagen för att minimera påverkan på arbetsgivarens administration, processer och verksamhet. Leverantören förmedlar också vidare kvarvarande lön efter avräkning.

Cappy erbjuder flexibel lön enligt helhetsupplägget ovan och vi utgår vidare i resonemanget här ifrån detta då andra former av upplägg kräver mer resurser från arbetsgivaren och har svårare att ge faktiskt koll och kontroll på verklig intjänad lön för anställda.

Flexibel lön innebär inte mer arbete för arbetsgivaren

 1. Blir det mycket mer arbete för löneavdelningen? Nej, med helhetsupplägget för flexibel lön får du en mycket smidig lösning där inget behöver ändras i den ordinarie löneprocessen och endast minimala tillägg till hanteringen behövs.
 2. Är det inte kostsamt att implementera? Nej, leverantören av flexibel lön arbetar tätt tillsammans med arbetsgivare för att förbereda verksamheten och implementera tjänsten, helt utan engångs- eller uppstartskostnader. Om du väljer Cappy får du dessutom också en strategisk partner som hjälper dig sätta mål med implementationen av flexibel lön och arbetar kontinuerligt för att du ska nå dem.
 3. Behöver arbetsgivaren hantera utbetalningar och stå för likviditeten mellan lönedagar? Nej, med helhetsupplägget för flexibel lön ingår allt detta och tjänsten hanterar alla uttag och de medel som behövs för att dina medarbetare ska kunna få sina pengar när de behöver dem mellan lönedagar.
 4. Hur fungerar det om anställda inte rapporterar in sin tid? Tjänsten visar bara information som är registrerad i arbetsgivarens system. Med flexibel lön kommer troligtvis dina medarbetare därför att bli mycket bättre på att rapportera in sin tid snabbt och korrekt för att de ser värdet av det i appen.
 5. Blir det inte problem om arbetade timmar justeras efter medarbetare har gjort uttag? Nej, med flexibel lön justeras arbetad tid, intjänad lön och uttagen lön automatiskt på lönedagen från den reserverade delen av lönen som inte är tillgänglig under månaden. Det finns också möjlighet att göra justeringar på nästkommande månad ifall det blir nödvändigt.
 6. Vad händer om det är avvikelser för tillsvidareanställda med månadslön? Tjänsten för flexibel lön kan löpande läsa in avvikelser så fort de rapporterats in i dina system, och göra nödvändiga justeringar i tillgängliga medel och vid utbetalning av lön.

Flexibel lön gör det inte svårare för dina medarbetare att hantera sin ekonomi

 1. Blir det inte svårare för anställda att budgetera när de får tillgång till pengar när som helst i månaden? Nej, dina medarbetare får tillgång till sina pengar när de behöver vilket gör att de kan undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med minskade skulder blir det i stället enklare att börja spara, tex till en buffert eller till pensionen.
 2. Kommer inte anställda göra av med alla sina pengar före räkningarna kommer? Nej, med flexibel lön finns dels oftast en inbyggd begränsning som gör att anställda maximalt kan ta ut 50 % av sin intjänade lön i förtid. Och studier visar att anställda som får en del av lönen utportionerad under månaden spenderar mindre på onödiga saker och har större kontroll på sin ekonomi. Det är bara att jämföra med att äta frukost hemma i köket varje morgon i stället för en frukostbuffé på hotell en gång i månaden, när skulle du äta mest?

Flexibel lön är inte ett lån eller förskott på lön

 1. Förskottslön kan väl inte hjälpa medarbetare till bättre ekonomi? Flexibel lön är inte förskottslön (ett förskott är per definition ett lån). Flexibel lön ger helt enkelt medarbetare tillgång till pengar som redan är deras för en enklare vardag. De arbetar varje dag så varför ska de inte kunna få sin lön varje dag?
 2. Det låter som att detta är ett förtäckt lån? Nej, flexibel lön är inte ett lån. Inga pengar lånas ut och ingen ränta debiteras. Inga kreditupplysningar tas och det finns inget att betala tillbaka. Dina medarbetare får helt enkelt tillgång till pengar de redan tjänat in men inte ännu fått utbetalt.

Flexibel lön är inte bara värdefullt för anställda

 1. Har det något värde för mig som arbetsgivare att erbjuda flexibel lön? Flexibel lön är en win-win-tjänst som utöver alla goda effekter på dina medarbetares hälsa och motivation även skapar värde för dig och din verksamhet. Enklare att rekrytera, anställda stannar sannolikt kvar längre, arbetar fler timmar och har mindre frånvaro om flexibel lön erbjuds som förmån.
 2. Vad är ekonomisk hälsa och varför är flexibel lön så viktigt? Ekonomisk hälsa kan definieras som ”hur väl någon kan hantera sina ekonomiska förpliktelser och behov på ett sunt sätt, idag och i framtiden.” Flexibel lön spelar en viktig roll i att möjliggöra för medarbetare att få koll på sin lön samt ha tillgång till sina pengar när de behöver dem så att inkomst och utgifter går i takt och man därmed kan undvika kostsamma lån och krediter.

Flexibel lön är framtiden för att skapa ekonomiskt välmående hos dina medarbetare. Idag efter en lång tid av pandemi behövs den här typen av förmåner för anställda mer än någonsin och allt fler arbetsgivare upptäcker värdet det kan skapa för både medarbetare och verksamhet i alla olika branscher.

Om du är intresserad av att implementera en ekonomisk förmån som gör skillnad på riktigt, kontakta oss så pratar vi mer om vilka goda effekter flexibel lön från Cappy kan skapa för din verksamhet.

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.