Erbjud flexibel lön i stället för mer lön till dina medarbetare.

|

|

5

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

5

minuters läsning

Anställda idag efterfrågar flexibilitet från sina arbetsgivare, men vad finns det att erbjuda utöver flexibla arbetstider, distansarbete eller ett val om när och hur mycket man kan arbeta? Tänk om varje dag var lönedag. Då skulle det inte finnas något väntande. Inget hetsande. Ingen stress. I stället skulle pengarna hela tiden finnas tillgängliga i samma stund som man arbetat. Med flexibel lön förbättras löneupplevelsen, och arbetsinsatsen omvandlas direkt till belöning med mer motiverade och produktiva medarbetare som resultat.

Lön är ofta en avgörande faktor för medarbetare

Det är ingen hemlighet att många anställda tittar på lön som en indikator på hur de trivs på arbetet och om de har rätt arbetsgivare. Samma sekund som en räkning eller utgift dyker upp och pengarna inte räcker till kommer de fundera på om de har rätt jobb.

Men det är inte bara hur mycket du betalar i lön som kan göra skillnad. Om du inte bara kan höja alla löner för att bli mer attraktiv, hur kan du i stället förbättra löneupplevelsen?

En större flexibilitet i hur man får lön kan ha lika stor effekt på löneupplevelsen som hur mycket lön man får.

Genom att erbjuda flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det brukar kallas internationellt, kan du ge dina medarbetare koll på sin lön och tillgång till en del av sin intjänade lön på deras villkor och mellan ordinarie lönedagar. Med denna ekonomiska förmån i förmånspaketet sticker du ut i mängden och uppmuntrar dina medarbetare att bli mer engagerade på arbetet och mer lojala till dig som arbetsgivare. En bättre löneupplevelse med flexibel lön kan mycket väl vara en del av lösningen på dina utmaningar med både rekrytering, produktivitet och personalomsättning.

Behovet av pengar mellan lönedagar är stort

Visste du att här i Sverige – ett land med hög status och allmänt god levnadsstandard – är det 25 % av anställda och hela 54 % av låginkomsttagare som helt eller delvis lever lön-till-lön enligt en rapport från Finansinspektionen. Dessutom visar en undersökning av Swedbank att 60 % av unga anställda inte kan hantera en oförutsedd utgift på 5 000 kr. Sanningen innehåller väldigt oroande siffror och många svenskar lever precis på gränsen av sin inkomst och för att pengarna ska räcka under månaden. De alternativ de har idag för att täcka oförutsedda utgifter utgörs oftast av kostsamma lån och krediter.

Ekonomisk stress som påverkar arbetet negativt är utbrett och har ökat under pandemin.

Det finns ett stort mörkertal kring behovet av lön mellan lönedagar hos anställda. Enligt en studie av PwC så har ekonomisk stress som påverkar arbetet negativt ökat med 63 % under pandemin och samtidigt är 50 % av anställda som är ekonomiskt stressade för skamsna över att be sin arbetsgivare om hjälp.

Med ekonomiska utmaningar mellan lönedagar är det kanske inte så konstigt att man firar när lönen kommer och gärna med några dyra och kanske onödiga inköp för att belöna sig lite extra. Hela 58 % av anställda säger i en undersökning att de spenderar mer än de behöver i samband med att de får sin lön, exempelvis på fina kläder eller med en helg på restaurang och krog.

Vad du behöver känna till om flexibel lön

Tjänster inom flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det kallas internationellt, är en relativt ny företeelse men börjar snabbt få fotfäste över hela världen då både medarbetare och arbetsgivare inser fördelarna. Grunden bygger på att ge medarbetarna koll på sin intjänade lön och möjligheten att ta ut en del av sin intjänade lön före den ordinarie lönedagen, utan större påverkan på befintliga rutiner och processer för lön.

Till skillnad från konsumtionslån som bygger på kredittagning och ofta är förknippat med en hög ränta får medarbetare här tillgång till redan intjänad lön för en låg fast uttagsavgift, oavsett uttagsbelopp. Denna avgörande skillnad frigör anställda från lån och krediter som riskerar att bli väldigt kostsamma och svåra att ta sig ur i längden. Det finns inga räntekostnader och inget att betala tillbaka.

Det finns två övergripande modeller för flexibel lön:

  1. Förmedlingsupplägget där leverantören av flexibel lön endast fungerar som en yta för att hantera förfrågningar om uttag från intjänad lön från de anställda, ibland frikopplat från arbetsgivaren. Arbetsgivaren får själv stå för likviditeten, administrationen av avräkningar samt utbetalning av lön på ordinarie lönedagar.
  2. Helhetsupplägget där leverantören av flexibel lön erbjuder tillgången till intjänad lön i ett nära samarbete med arbetsgivaren baserat på uppgifter från arbetsgivarens system. Leverantören står för all hantering och likviditeten för uttagen för att minimera påverkan på arbetsgivarens administration, processer och verksamhet. Leverantören förmedlar också vidare kvarvarande lön efter avräkning.

Flexibel lön är heller inte att blanda ihop med förskottslön som innebär att arbetsgivaren (eller någon långivare) betalar ut från förväntad lön som ännu ej tjänats in vilket ofta medför extra administration och kostnader.

Varför flexibel lön är omtyckt av både medarbetare och arbetsgivare världen över

När flexibel lön erbjuds som en frivillig förmån till anställda kan det ha mycket positiva effekter på medarbetarnöjdheten och verksamhetens produktivitet, frånvaro och personalomsättning. När medarbetare känner att de får snabb belöning på sin prestation och hjälp av sin arbetsgivare i vardagen med förmåner som gör skillnad på riktigt blir de mer engagerade och stannar kvar längre. Det hjälper anställda att hantera viktiga räkningar och oförutsedda utgifter med sina egna och redan intjänade pengar. Det blir en livlina i vardagen som håller anställda borta från onödig skuldsättning och kostnader för räntor, övertrassering och förseningar.

Till och med anställda som kanske inte typiskt behöver tillgång till intjänad lön mellan lönedagar upplever det positivt eftersom det både ger en känsla av kontroll och en trygghet – man vet hur mycket man arbetat och tjänat in och vet att pengarna finns där om man skulle behöva dem.

Alla anställda inklusive de som vanligtvis inte behöver tillgång till lön mellan lönedagar upplever flexibel lön positivt eftersom känslan av kontroll ger en trygghet i vardagen ifall pengarna skulle behövas.

En studie visar att 80 % av anställda säger sig vara mer villiga att stanna hos eller söka sig till arbetsgivare som erbjuder flexibel lön och ekonomiska förmåner som hjälper dem i vardagen, och minskningar i personalomsättning med över 20 % är inte ovanliga vid införandet av flexibel lön.

En annan undersökning från Workforce institute visar att 72 % av anställda vill få flexibel lön med tillgång till intjänad lön. I studien tjänade 67 % av de som svarade 500 000 kr eller mer per år, vilket säger att detta är något som inte är begränsad till låginkomsttagare eller extraarbetare utan högst relevant för de flesta anställda på arbetsmarknaden. Ytterligare en intressant fakta från studien är att 51 % av svaranden skulle föredra tillgång till intjänad lön före mer betald ledighet och liknande slutsatser återfinns i andra studier där flexibelt arbete och flexibel lön föredras framför löneökningar.

Cappy erbjuder flexibel lön med ett helhetsupplägg

Tjänsten kopplas på dina befintliga system för personal, tid och lön vilket såklart ser lite olika ut beroende på vilka system du använder. Cappy arbetar tillsammans med dina andra leverantörer för att skapa kopplingar så att du inte behöver göra något manuellt arbete när tjänsten väl är i gång.

Vi är både din strategiska partner och ekonomiska partner i implementationen av flexibel lön, och det finns inga engångs- eller uppstartskostnader för att komma i gång. Med Cappy får dina medarbetare hela tiden en löpande koll på hur mycket de arbetat, tjänat in samt möjligheten att när som helst ta ut en del av sin intjänade lön. Allt samlat i en användarvänlig mobilapp.

Flexibel lön är en mycket kostnadseffektiv och uppskattad förmån, helt rätt i tiden. Kontakta oss idag så pratar vi mer om hur vi kan erbjuda Cappy till dina medarbetare.

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Vad har Sveriges mest attraktiva arbetsgivare gemensamt?

Att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare är avgörande för varje verksamhets framgång och konkurrenskraft. När Sveriges mest populära arbetsgivare utses sticker finansiellt välmående ut som en gemensam nämnare i erbjudandet till medarbetare.

Tio tips för högre medarbetarengagemang

Engagemang driver produktivitet, lönsamhet och välmående. När 79 % av svenska arbetare saknar engagemang finns det mycket att göra inom detta område. Här hittar du de senaste tipsen och trenderna för hur du som arbetsgivare kan öka dina medarbetares engagemang.