Inga hinder för en bättre löneupplevelse med flexibel lön.

|

|

4

minuters läsning

Dela den här artikeln

|

4

minuters läsning

Samtidigt som allt fler arbetsgivare har implementerat och sett goda effekter i verksamheten av att erbjuda någon form av lön on-demand och flexibel lön, är realiteten den att många fortfarande är avvaktande. Ofta på grund av förutfattade meningar om att det skulle vara dyrt att implementera, innebära mycket administration eller utsätta medarbetarna för risker. Andra tror att man är först ut på ett koncept som inte är beprövat, eller att det helt enkelt är en kortlivad fluga som snart försvinner. Med fortsatt snabb tillväxt och fler än 60 miljoner användare världen över är flexibel lön här för att stanna, och det är mycket enklare att implementera än många tror.

De mätbara positiva effekterna på verksamheten är långt större än den lilla påverkan på administrationen

Det är förståeligt att det behöver bli rätt och fungera smidigt – lön är en kontrollerad och central process i verksamheten, ofta styrd av rutiner med litet utrymme för ändringar. Det kan också vara svårt att tänka sig att man som löneadministratör, eller chef, kan ge medarbetare möjligheten till self-service för tillgång till intjänad lön utan att det ställer till problem eller leder till mycket administration.

Men även om löneavdelningen har mycket att göra finns egentligen inga hinder för att erbjuda flexibel lön. När implementationen är klar handlar det om ett fåtal moment i ordinarie rutiner.

Det har snabbt blivit helt integrerat i ordinarie arbetsflöden och rullar på i bakgrunden.

Löneadministratör

Totalt handlar det ofta om 1-2 timmars arbete per månad för att hantera bruttoförskott och utbetalningsuppdrag. Till detta ska läggas att många andra tidigare löneärenden försvinner helt när medarbetare själva kan få koll på sin lön och göra uttag av intjänad lön.

Om det uppstår fel i rapportering av tid eller lön kan tjänsten själv hantera och åtgärda detta. Alternativt att det hanteras som avvikelser på nästkommande lön, precis som löneavdelningen gör i vanliga fall. Med en begränsning på uttag som vanligtvis sätts till 50 % av intjänad lön är det dessutom väldigt stor feltolerans i förtida löneutbetalningar.

Implementationen är snabb och smidig utan direkta uppstartskostnader

Implementationen handlar mest om integrations- och kommunikationsaktiviteter baserat på färdigt material som kan anpassas till verksamheten. Vi arbetar tätt tillsammans under vår implementationsprocess. Det är viktigt att tekniken kommer på plats och att vi kan följa upp de effekter du vill skapa i verksamheten. Vi stöttar även chefer och medarbetare att börja använda flexibel lön.

Så långt det är möjligt automatiseras alla flöden med integrationer och importfiler. Integrationsarbetet utförs av leverantören, och för många system finns redan färdiga lösningar. Vid behov vidareutvecklas även funktionaliteten i tjänsten för att optimera verksamhetens rutiner.

Allt sker vanligtvis snabbt och kontrollerat och möjliggör en lansering inom två till fyra veckors kalendertid. För tjänsten finns inga direkta engångs- eller uppstartskostnader.

Utbetalning sker på några sekunder utan att behöva köra lön oftare eller någon påverkan på likviditeten

När medarbetare gör uttag av sin intjänade lön i förtid hanteras det fullt ut av medarbetaren själv i appen. Säkerheten skyddas med BankID och utbetalningarna sker med Swish. Detta innebär att pengarna når rätt medarbetare och finns på kontot inom några sekunder.

All administration och utbetalning av intjänad lön i förtid vid uttaget hanteras av tjänsten. Detta innebär att uttaget belopp inte belastar verksamhetens likviditet förrän vid datum för ordinarie löneutbetalning.

På lönedagen görs en normal lönekörning och då betalas lönen ut via tjänsten för de medarbetare som aktiverat flexibel lön. Eventuella uttags som gjorts under månaden avräknas automatiskt.

Mörkertalet för behov av förskott och lön mellan lönedagar är stort för de flesta arbetsgivare

Arbetsgivare tror att endast 2 % av medarbetare oroar sig över sin ekonomi på jobbet, verkligheten är en helt annan. Enligt en studie av PwC är mer än hälften av alla medarbetare så stressade över sin ekonomi så att det påverkar arbetet negativt.

Det finns även en hög tröskel för att prata om sin ekonomi med sin arbetsgivare. Den är ännu högre för att faktiskt be om det förskott man vet att man behöver.

Hela 50 % av anställda som är ekonomiskt stressade vill eller vågar inte be sin arbetsgivare om hjälp.

Pwc financial wellness survey

Med flexibel lön kommer flera positiva effekter på medarbetarnas finansiella hälsa. En tydlig sådan är möjligheten att använda sina egna intjänade pengar när de behövs. Då kan man undvika att ta dyra lån och krediter när det dyker upp oplanerade och oväntade utgifter mellan lönedagar.

Detta är även värdefullt för arbetsgivare, som med en bättre löneupplevelse kan ge sina medarbetare ett starkare förmånserbjudande. Och dessutom bland annat möjlighet att enklare täcka upp för frånvaro och fylla extrapass med en snabb belöning.

Flexibel lön gör det enklare för medarbetare att hantera sin ekonomi

Ojämna inkomster och dålig koll på hur mycket lön man kommer få är en stor anledning till ekonomisk stress hos många medarbetare. Samtidigt vet vi att räkningar inte bara kommer en gång i månaden och i slutet av månaden längre.

Med flexibel lön kan dina medarbetare undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med minskade skulder blir det i stället enklare att börja spara, tex till en buffert eller till pensionen.

Det finns heller inget som visar på att medarbetare med flexibel lön gör av med alla sina pengar före räkningarna kommer. Först finns den vanliga inbyggda begränsningen som gör att man maximalt kan ta ut 50 % av sin intjänade lön i förtid. Sedan ser vi att en majoritet av alla medarbetare som aktiverat flexibel lön genom Cappy använder tjänsten för att få koll på sin lön och som livlina i nödfall, men utan att göra uttag i förtid. Av de medarbetare som gör uttag är snittet ca 3 uttag per månad och ca 1000 kr per uttag.

En majoritet av medarbetare använder flexibel lön för att få koll på sin lön och som livlina men utan att göra uttag. Av de som gör uttag är genomsnittet 3 uttag i månaden och 1000 kr per uttag.

Utöver siffrorna från användandet av tjänsten finns även studier som visar att anställda som får en del av lönen utportionerad under månaden spenderar mindre på onödiga saker och har större kontroll på sin ekonomi.

Flexibel lön vänder upp och ned på allt vi vet om lön. Det bevisar att människor mår bättre och tar ett större ansvar för sin ekonomi och sitt spenderande om man får lite lön ofta i stället för allt i en stor klump i slutet av månaden. Det lyfter livskvaliteten för dina medarbetare samtidigt som deras motivation till arbetet och nöjdhet med dig som arbetsgivare ökar.

Ett beprövat och lönsamt koncept med miljontals användare

Flexibel lön, eller earned wage access (EWA) och on-demand pay (ODP) som det också kallas internationellt, har funnits på andra marknader i närmare 10 år och växer stort varje år. Idag beräknas mer än 60 miljoner medarbetare över hela världen ha tillgång till flexibel lön.

Det är med andra ord ingen fluga vi talar om. Det är en trend som blivit ett faktum. En ny standard i modern lönehantering och en möjlighet för arbetsgivare att använda lön som ett strategiskt verktyg för hela verksamheten.

Genom att erbjuda flexibel lön blir det enklare att hantera vanliga löneärenden med minimal ansträngning och ökad effektivitet. Genom att erbjuda flexibel lön blir det också enklare att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare. Allt med mätbara effekter och ett tydligt värde. Lägg till en enkel och kostnadseffektiv prismodell baserat på användande och utan direkta uppstartskostnader så kommer värdet för verksamheten snabbt överstiga investeringen för flexibel lön.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig vidare med att se hur flexibel lön kan skapa värde för din verksamhet!

Läs mer om fördelarna med flexibel lön

Motivera dina medarbetare med lön direkt efter arbete.

Ta bort väntan på lönen skulle attrahera de flesta medarbetare och motivera dem att arbeta mer, men det har länge varit svårt och dyrt för arbetsgivare att erbjuda en snabbare och mer modern löneupplevelse. Med lön on-demand kan medarbetarna se sin lön växa direkt efter arbetet, och ta ut av sin intjänade lön när de själva vill.

Betala ut lön oftare utan att köra lön oftare.

Många arbetsgivare skulle vilja betala ut lön oftare men avstår på grund av höga kostnader och mycket administration. Med flexibel lön kan medarbetarna själva se sin intjänade lön och göra uttag från den vid behov, när som helst och utan inblandning av löneavdelningen.